Helsingør Kommune

Helsingør Kommune

Rosenkilden Børnehus – Ny Tilbygning
Entreprise sum – 313.429kr.
Oktober 2019 – December 2019

Børnehuset Mariakringlen – Udskiftning af tag
Entreprise sum – 1.145.231kr.
Juli 2019 – August 2019

Aktivitetscenter Hamlet – Udskiftning af vinduer og døre
Entreprise sum – 2.324.024kr.
April 2018 – Juni 2018

Spilloppen – Istandsættelse af fundament i kælder
Entreprise sum – 89.475kr.
April 2018 – April 2018