Om os

Om os

Ben Building Enterprise ApS blev etableret i 2013 af undertegnede - Mirena Nikolova og Dimitar Nikolov. Dimitar havde siden 2006 haft sit eget byggefirma, men da vi fandt sammen privat valgte vi også at etablere et firma i fællesskab.

mitko
Dimitar Nikolov

direktør / indehaver

25 73 93 44

nikolov@bbyg.dk

Mirena
Mirena Nikolova

bygningskonstruktør /
indehaver

26 81 33 39

msn@bbyg.dk

Løbende kvalitetssikring

Ben Building Enterprises omdømme er vigtig for os!

Den afhænger i høj grad af kvaliteten af vores projekter, hvorfor Ben Building Enterprise sætter en i ære at levere høj kvalitet.

Dette sikrer vi ved løbende koordinering mellem direktør og medarbejder, ensartet og standardiseret gennemførsel af projekterne og udarbejdet tilstrækkelig teknisk dokumentation.

Ovenstående er vores garanti for, at projekterne bliver leveret til tiden, inden for budgettet og i en kvalitet, der lever op til kundernes forventninger samt understøtte vores mål ”Nul fejl og mangler” politik.

Arbejdsmiljøpolitik

Vi prioriteret højt arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed i Ben Building Enterprise.

Dette gælder på såvel arbejdspladsen som internt i virksomheden, således at regler og vejledninger om arbejdsmiljø indfries og sikres ved:

  • Løbende instruktion af medarbejderne om arbejdssikkerhed, herunder sikker håndtering af materialet.
  • Løbende inddragelse og støtte af medarbejderne på områder, der påvirker deres sundhed og sikkerhed.
  • Overvågning af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, ifbm. vores arbejdsaktiviteter.
  • Løbende tilsyn med arbejdspladsen og opretholdelse af sikre og sunde arbejdsforhold.
  • Vi gennemgår og reviderer vores arbejdsmiljøpolitik med jævne mellemrum.
Miljø

Det er Ben Building Enterprises målsætning at være på forkant med udviklingen, både hvad angår teknologi og miljøkrav. Alle vores medarbejdere er derfor forpligtede til at efterleve vores miljøpolitik:

  • Vi minimerer vores affald så det bliver genanvendt så meget som muligt.
  • Vi køber de produkter og services, der gør mindst skade på miljøet og tilskynder vores samarbejdspartnere til at gøre det samme.
  • Vi stræber efter effektiv brug af materialer og ressourcer, herunder vand, el, råvarer mm. og forlænger vores udstyrs levetid ved løbende vedligeholdelse.
  • Vi etablerer procedurer for at sikre, at alle vores medarbejdere kender og overholder de gældende miljøkrav.
  • Vi en miljømæssigt ansvarlig nabo i det samfund, vi opererer i.